Nyheter

Vi söker! Projektledare och expert inom cirkulär ekonomi

Affärs- och kompetensområdet Cirkulär Ekonomi på Chalmers Industriteknik rekryterar och söker nu en nyfiken och initiativtagande person som vill hjälpa till i samhällets omställning till en mer cirkulär ekonomi.

02 februari

Eldrivna livmedeltransporter för ”sistamilen” leveranser

För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del. Det är aktuellt inte minst för sistamilen-leveranser när allt fler…

31 januari

Vill du ta del av resultatet från Sveriges hittills största matsvinnsprojekt ReSvinn!

Vi har nu avslutat Sveriges hittills största matsvinnsprojekt och vill tacka alla som deltagit och bidragit. Syftet med ReSvinn var att utveckla ett effektivt och innovativt omfördelningssystem för överskottsmat i…

25 januari

Standardiseringsfrågan allt viktigare för industri och akademi

Intresset för standardisering ökar bland forskare och företag som tillverkar och använder avancerade material. Frågar man SIS kommitté för nanoteknik, SIS/TK 516, är fler medlemsföretag och ett ökat arbete med…

25 januari

Vi söker! Data scientist with a strong academic background in Machine Learning

To further strengthen our AI competence, we are looking for a data scientist with a strong academic background in Machine Learning and deep understanding of the state-of-the-art and latest developments…

20 januari

Vi söker! Ledare och gruppchef – Cirkulär ekonomi

Brinner du för att skapa ett cirkulärt samhälle? Har du erfarenhet av att leda individer, utveckla affärer och verksamhet? Vill du jobba i gränslandet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor?

19 januari

Grön nudgning för smartare take away

En reducerad användning av engångsprodukter bidrar till minskad nedskräpning och ökad hållbarhet. Med stöd av Naturvårdsverket genomför Chalmers Industriteknik en pilotstudie för test av nudging som metod för att stimulera…

18 januari

Vi söker! Projektledare och expert inom grafen och 2D-material

Vill du jobba med de häftigaste materialen som finns – 2D-material?

28 december

Gamla elbilsbatterier ger ny grafen

Återvinning av grafit ur förbrukade elbilsbatterier (LIB) kan ge hållbart kol för svensk grafenproduktion. Nu testas idén i ett nytt SIO Grafen-projekt där Linköpingsföretaget Grafren samarbetar med stiftelsen Chalmers Industriteknik…

15 december

Arbetsmiljö vid industriell grafenhantering

I det strategiska projektet Arbetsmiljö vid industriell grafenhantering har experter inom nanosäkerhet och arbetsmiljö från Chalmers Industriteknik, RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lunds universitet gemensamt sett över risker specifikt relaterade till grafen. 

10 december