Nyheter

Boksläpp! Elis Carlströms bok ”Collaborative leadership and innovation”

”Collaborative leadership and innovation – management, strategy and creativity” finns nu att köpa. Boken är utgiven av det internationella förlaget Routledge.

30 augusti

Onlineportal hjälper mindre företag med energieffektivisering 

"Vi hoppas att våra verktyg ska hjälpa små- och medelstora företag att identifiera och implementera kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering."

04 juli

Boid AB knoppas av från Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Produktdesignstudion Boid AB har växt från sin hemvist inom Chalmers Industriteknik till att bli ett fristående medarbetarägt företag.

01 juli

Samarbete är nyckeln till trygg och förnybar energiförsörjning i Baltikum

För att kunna säkerställa en trygg energiförsörjning med en hög andel förnybar elproduktion i de baltiska länderna krävs bland annat tydligare integration och omställning av ländernas elproduktionssystem. Detta framkommer av…

09 juni

Nytt forskningsprojekt inom AI och hudcancer får medel från Vinnova

Gnosco, Skånes universitetssjukhus och Chalmers Industriteknik har beviljats finansiering via Vinnova genom Swelife och Medtech4Health utlysning ”Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021.” Projektet som löper över 21 månader har tilldelats…

08 juni

Lyckad installation av röntgenmaskin för identifiering av elektronik

Projektet XrAI WEEEsion går ut på att vi med hjälp av röntgen vill kunna identifiera elektronik som innehåller främst batterier, men också andra miljöfarliga komponenter

27 april

Vi gör skillnad! På väg mot ännu större och ytterligare energisnålare tillverkning av grafen!

Att ta tillverkning av nya material från akademiska labb till storskaliga industriella processer är ofta en utmaning. Det är också något som är nödvändigt för att materialen på allvar ska…

26 april

Vi söker! Projektledare inom materialteknik

Affärsområdet Materialteknik vid Chalmers Industriteknik växer och har många spännande utvecklingsuppdrag inom området material och tillämpningar av dessa. Hos oss får du en ansvarsfull och utvecklande roll genom att leda,…

22 april

Vi söker! Projektledare och expert inom cirkulär ekonomi

Affärs- och kompetensområdet Cirkulär Ekonomi på Chalmers Industriteknik rekryterar och söker nu en nyfiken och initiativtagande person som vill hjälpa till i samhällets omställning till en mer cirkulär ekonomi.

22 april

Tekniktävling främjar utveckling av digitala verktyg för energiuppföljning i fastigheter

Fastighetsägarna Sverige har nyligen beviljats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Tekniktävling energiuppföljningssystem. Projektet är en gemensam insats med beställargrupperna Bebo (flerbostadshus) och Belok (lokaler)

08 april