Nyheter

Ljus som tjänst

Projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning” har syftat att öka förståelsen och kunskapen för vad som driver och hindrar kunder att köpa ljus som tjänst

22 september

Inbjudan till ett seminarie om den senaste plastforskningen

Torsdagen den 29 september bjuder Naturvårdsverket in till ett seminarie, där du är välkommen att ta del av resultaten från ett stort antal forskningsprojekt inom plastområdet.

20 september

Gruppen Tillämpad AI stödjer algforskningsprojekt

I veckan var gruppen Tillämpad AI på Chalmers Industriteknik och besökte Karolinska Institutet i Solna. Värd för besöket var vår partner Volta Greentech.

15 september

We are looking for a scientific programmer

To accelerate our R&I activities in the field of urban Digital Twins we are looking for a scientific programmer.

09 september

Boksläpp! Elis Carlströms bok ”Collaborative leadership and innovation”

”Collaborative leadership and innovation – management, strategy and creativity” finns nu att köpa. Boken är utgiven av det internationella förlaget Routledge.

30 augusti

Onlineportal hjälper mindre företag med energieffektivisering 

"Vi hoppas att våra verktyg ska hjälpa små- och medelstora företag att identifiera och implementera kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering."

04 juli

Boid AB knoppas av från Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Produktdesignstudion Boid AB har växt från sin hemvist inom Chalmers Industriteknik till att bli ett fristående medarbetarägt företag.

01 juli

Samarbete är nyckeln till trygg och förnybar energiförsörjning i Baltikum

För att kunna säkerställa en trygg energiförsörjning med en hög andel förnybar elproduktion i de baltiska länderna krävs bland annat tydligare integration och omställning av ländernas elproduktionssystem. Detta framkommer av…

09 juni

Nytt forskningsprojekt inom AI och hudcancer får medel från Vinnova

Gnosco, Skånes universitetssjukhus och Chalmers Industriteknik har beviljats finansiering via Vinnova genom Swelife och Medtech4Health utlysning ”Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021.” Projektet som löper över 21 månader har tilldelats…

08 juni

Lyckad installation av röntgenmaskin för identifiering av elektronik

Projektet XrAI WEEEsion går ut på att vi med hjälp av röntgen vill kunna identifiera elektronik som innehåller främst batterier, men också andra miljöfarliga komponenter

27 april