Nyheter

Internationellt samarbete för effektiv och hållbar energianvändning i industrin

Genom att effektivisera industrins processer går det att minska energianvändning och kostnader och samtidigt skapa mer miljövänliga energisystem både på lång och kort sikt.

30 maj

Shahin vill samverka för användbara lösningar

30 maj

Grafensatsningen på Chalmers och Chalmers Industriteknik internationellt prisad

29 maj

Digitaliseringsbehov ska matchas med Chalmersforskning

26 april

Digitaliseringen kräver mognad, mod och människor

25 april

Klara vill säkra kärnsäkerheten

29 mars

Tudelat seminarium om designens betydelse och drivkrafter – och om 500 kilo guld som bara ligger och skräpar

27 februari

Anna fokuserar på fall och andra olyckor

09 februari

Vad är vinsten med att återvinna plast?

19 december

Vad ska vi göra med allt bygg- och rivningsavfall?

09 november