Onlineportal hjälper mindre företag med energieffektivisering 

EU-projektet GEAR@SME stöttar små- och medelstora företag med olika metoder och åtgärder för att öka energieffektiviseringen och bidra till klimatomställningen. Nu lanseras onlineportalen energyefficientsme.eu, vilken innehåller olika typer av stödmaterial, som den handbok som tagits fram i projektet, utbildningsmaterial samt exempel från olika fallstudier.

– Vi lanserar den här portalen när stigande energipriser drabbar företag runtom i Europa, säger Katarina Veum från nederländska TNO som leder projektet. Vi hoppas att våra verktyg ska hjälpa små- och medelstora företag att identifiera och implementera kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering.

I projektet GEAR@SME (Generate Energy Efficient Acting and Results at Small & Medium Enterprises) deltar forskningsinstitut, innovativa tjänsteföretag och nationella aktörer – exempelvis branschorganisationer – från sex EU-länder. Projektet pågår i två och ett halvt år och finansieras av EU-kommissionen. CIT Industriell Energi leder den svenska delen av projektet.

Besök portalen

Läs mer om projektet GEAR@SME:

Nytt EU-projekt med fokus på energieffektivisering i småföretag

GEAR@SME-metodiken beskrivs i ny handbok

 

Kontakt

Ingrid Nyström (vd CIT Industriell Energi)

Kontakta mig

Kompetensområden