Nytt projekt! LoopSpeaker – Återanvändning av bilhögtalare i och utanför bil

Projektet LoopSpeaker syftar till att kartlägga förutsättningar för, samt föreslå, hur högtalare från ”skrotbilar” (bilar som av olika anledningar nått slutet på sina respektive livscykler) kan återanvändas.

Fokus för projektet kommer huvudsakligen vara på att återanvända högtalare via andra ljudapplikationer än i bil.

Projektet kommer ur ett designperspektiv även undersöka potentialen för att uppnå återanvändning genom att använda komponenttypen vid nytillverkning av bilar. En modern bil kan i dag innehålla långt mer än tio högtalare och är en komponent som ofta överlever bilen med råge. Samtidigt är det sällan högtalare ges en chans till ett andra liv. Viktiga aktiviteter i projektet utgörs bland annat av att:

  • Analysera vilken typ av demonteringsinsatser som kan vara passande för ändamålet.
  • Kartlägga vilka flöden av högtalare och typer av sådana som finns att tillgå.
  • Från ett cirkulärt designperspektiv verka för att högtalare som komponent i bil ska kunna göras mer cirkulärt anpassade och därmed lättare att återanvända.
  • Ta fram en konceptdesign för en ljudalstrande produkt.
  • Paketera projektets arbetssätt och slutsatser för att även kunna överföras till fler typer av komponenter i bil med syfte att uppnå en ökad cirkularitet för bilen som produkt.

Projektet pågår mellan november 2022 till juni 2023.

Partners: Boid AB, Ecris AB, Transparent Sound AB, Volvo Personvagnar AB, Chalmers Industriteknik.

Kontakt

Karolina Kazmierczak

Kontakta mig

Kontakt

Max Bekken Björkman

Kontakta mig

Kompetensområden