Nytt projekt! Framställning och cirkulation av PLA från skogsråvara

Foto: Oleg Larkin, Unsplash

Projektet syftar till att utveckla processer samt biobaserade komponenter och produkter från skogsråvara för att möjliggöra ökad och mer hållbar användning av biobaserad plast.

I projektet utvecklas mer specifikt processer för framställning av mjölksyra från fiberslam samt för framställning av PLA från mjölksyran. Vidare utvecklas PLA-kompound för filament för 3D-printing samt för förpackningar. Ett cirkulationssystem för PLA-baserade förpackningar som används B2B kommer att utvecklas liksom en go-to-market-strategi och affärskoncept för PLA från skogsråvara. Slutligen ingår en mer detaljerad hållbarhetsanalys för att identifiera och kvantifiera de viktigaste hållbarhetsvinsterna med PLA från skogsråvara.

Medverkande: Domsjö Fabriker, RISE Processum, Chalmers, AddNorth AB, Kinds Produkter AB, BerveroAB

Finansiär: Vinnova

Kontakt

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Kontakta mig