Lönar sig flergångsförpackningar?

I det Vinnovafinansierade projektet “Cirkulära flergångsförpackningar för medicintekniska produkter” som precis har avslutats visar vi att en cirkulär flergångsförpackning kan innebära både en miljövinst och en ekonomisk vinst. Projektet studerade ett slutet flöde från en av VGRs depåer till ett mindre urval av sjukvårdsinrättningar inom regionen. Arbetet omfattade konceptstudier, logistikflöden, LCA-analys med mera.

Vi vill tacka alla medverkande parter för deras bidrag till projektet. Våra parter är: Boid, IVL, VGR, Essity, Wellspect, OneMed, Nolato, Spinalis, Hållbar Upphandling och Upphandlingsmyndigheten.

 

Kontakt

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Kontakta mig