Ljus som tjänst

Projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning” har syftat till att öka förståelsen och kunskapen för vad som driver och hindrar kunder att köpa ljus som tjänst. Tillsammans med belysningsbranschen har man nu ökat förståelsen och insikter på hur en mer hållbar förändring kan ske på bredare front.

Om du är intresserad så finns en alldeles färsk broschyr att ladda ned samt även ett kalkylverktyg framtaget. Här hittar du information om projektet och kan ladda ned broschyren.

Projektledare har varit Emma Rex, RISE

Partner: Brighteco, Chalmers Industriteknik, Castellum, AB TIERPSBYGGEN och LED Lease.

Finansiär: Swedish Energy Agency.

Design broschyr: Astrid Hedenström