Lighthouse: Sjöfartsprogram för 100 miljoner till Lighthouse

Pressmeddelande från Lighthouse ons, 2019-02-27 15:02

Lighthouse har utsetts att driva Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart. Programmet löper över 10 år och omfattar 100 miljoner kronor av statliga medel som kompletteras med delfinansiering från branschen. Därmed får Sverige till slut en långsiktig grundplåt för forskning och innovation om hållbar sjöfart.

Läs hela pressmeddelandet på Lighthouse’s webbsida