Ledig tjänst som Affärsutvecklare och projektledare inom Big Science Sweden

Chalmers Industriteknik leder, på uppdrag av Chalmers, verksamheten i Big Science Sweden i Västsverige. Vi söker nu en affärsutvecklare och projektledare som i första hand ska arbeta med Big Science Sweden, men även med andra uppdrag som kan komma i fråga. En viktig del i arbetet är att skapa nätverk mellan företag, akademi, institut och forskningsanläggningar.

Big Science Sweden arbetar för att stärka Sveriges deltagande i teknikutveckling och affärer relaterat till stora forskningsanläggningar, till exempel CERN, fusionsreaktorn ITER, neutronkällan ESS och teleskopen vid ESO.

Vid anläggningarna görs stora investeringar och de kräver ofta ny och bättre teknik för att möjliggöra vetenskapliga framsteg. Big Science Sweden ska se till att svenska företag, institut och universitet bidrar till utvecklingen av anläggningarna där Sverige är medlem och får del av affärer och innovation.

Vi arrangerar olika mötesplatser och ser till att varaktiga relationer skapas. I arbetet ingår att identifiera lämpliga företag och kompetenser inom universitet och institut som matchar forskningsanläggningarnas behov av teknik, komponenter och system, samt att bygga samarbeten och hjälpa företagen att göra affärer och vinna upphandlingar. Vi arbetar tillsammans med våra kollegor i Big Science Sweden runt om i hela Sverige. Vi är ett härligt team som har kompletterande roller och färdigheter.

Läs mer och ansök här