Gruppen Tillämpad AI stödjer algforskningsprojekt

I veckan var gruppen Tillämpad AI på Chalmers Industriteknik och besökte Karolinska Institutet i Solna. Värd för besöket var vår partner Volta Greentech som bedriver forskning och utveckling kring hur jordbruk världen över drastiskt kan minska utsläpp av växthusgasen metan från nötkreatur. Volta Greentech utvecklar ett alg-baserat tillskott som i laboratorium har visat sig minska utsläpp av metangas med upp till 90%. Gruppen för Tillämpad AI kommer att stödja Volta Greentech i dataanalys och framtagning av en AI baserad modell för maximering av algproduktion.

I samband med besöket i Stockholm fick gruppen för Tillämpad AI möjligheten att representera Chalmers Industriteknik på Stockholm Impact Week som arrangeras av Vinnova, och som är Sveriges innovationsmyndighet.

Kontakt

Anders Segerlund

Kontakta mig

Kontakt

Berenice Gudino

Kontakta mig

Kompetensområden