Gamla skärmar blir till nytt ljus

Återvunna LCD-skärmar blir belysning för skolbarn. Efter flera års utvecklingsarbete ser en ny produkt dagens ljus och testas just nu i några av Gävles skolor av företaget Två Punkt Ett, som tillsammans med Chalmers Industriteknik, CIT utvecklat tekniken.

TvåPunktEtt installerar belysning i skolan

Det började med en förstudie finansierad av Energimyndigheten 2009, fortsatte med första applikationstester 2010 inom det Vinnova-finansierade HÅPLA-projektet och fortsatte sedan med demonstrator- och prototyputveckling, dels med stöd av Energimyndigheten och dels med utvecklingsstöd från Vinnova. CIT samarbetade här med Gästrike Återvinnare Utvecklings AB och AB Två Punkt Ett.

En prototyp av LED-armatur togs fram. Fördelarna med produkten är bland annat en mer energieffektiv belysning med LED samt en lägre råvarukostnad. Upp till 25 viktprocent av en LCD-datorskärm kan återbrukas i LED-armaturen. Produkter har sedan tagits fram av AB Två Punkt Ett och de första större installationerna har alltså gjorts i skolor i Gästrikland.

Syftet med den här typen av projekt är att ta sig från forskningsresultat, via innovation till kommersialiseringen av resultat, vilket nu alltså skett.
– Belysningen har fått väldigt positiva omdömen från skolpersonal och elever. Intressant är att det är tjänsten ljus som levereras, inte produkten armaturer – så även där inslag av cirkulär ekonomi, säger Johan Felix, projektledare och materialexpert på CIT.

Fakta CIT:s uppdrag i Hållbar återvinning av plattskärmar (HÅPLA)
Chalmers Industriteknik koordinerade projektet, som pågick 2009-2013. CIT hade i projektet även ansvar för att utveckla demonteringsprocesser för LCD-skärmar, tillämpningar och avsättning för LCD-komponenter samt utvärdera affärsmöjligheterna för olika återvinningslösningar.

Övriga projektparter
I projektet ingick ett stort antal industripartners och forskningsaktörer, bland andra Hans Andersson Recycling, Stena, Kuusakoski, El-Kretsen, Samsung, MRT System, TCO Development, Chalmers tekniska högskola, Linköpings Universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, och Swerea IVF.
I arbetet med att utveckla belysningstillämpningen och ta fram prototyper har CIT utvecklat drivelektronik och produktdesign för att uppnå produktprestanda med tydlig kundnytta. I designutvecklingen hade BOID AB en viktig roll.

 

 

Kontakt

Johan Felix (affärsutveckling)

Kontakta mig