Frukostseminarium den 6 februari: BioLyftet

Tillsammans med RISE presenterar vi den spännande satsningen BioLyftet som riktar sig till små- och medelstora företag, som idag använder icke hållbara material i sina plast- och textilprodukter. BioLyftet ger företagen möjlighet att praktiskt påbörja övergången till att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.

BioInnovation ska skapa förutsättningar för att öka innovationstakten genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

En aktuell fråga är hur programmet kan möta behov hos små- och medelstora företag. Företagsutbildningen BioLyftet, som startar våren 2019, ska höja kunskapen och därmed det framtida användandet av biobaserade och återvunna material.

Läs mer och anmäl dig här senast den 4 februari