Forskning som förbättrar säkerheten för oskyddade trafikanter

TV4-nyheterna har intresserat sig för Annas forskning och intervjuat henne angående en rapport om rullstolsanvändare i trafiken som heter Acute injuries resulting from accidents involving powered mobility devices (PMDs)—Development and outcomes of PMD-related accidents in Sweden”. Här hittar du TV4:s inslag.

Anna har gjort rapporten I samarbete med Jörgen Lundälv vid Göteborgs och Umeå Universitet. Vill du läsa rapporten? Här hittar du den.

Anna är projektledare och forskare på Chalmers Industriteknik, och intresserar sig för området trafiksäkerhet i ett större systemperspektiv. Detta innebär framförallt oskyddade trafikanter, vilket bland annat berör fotgängare med och utan hjälpmedel. Men även utformning av infrastruktur samt drift och underhåll av gång- och cykelbanor.

–  Min far var med om en allvarlig trafikolycka, när jag var i 10-årsåldern, och han överlevde tack vare en förstärkning i dörren på bilen. Detta tror jag är min drivkraft bakom att forska inom området trafiksäkerhet, säger Anna Carlsson.

Vår studie inspirerade NTF att bli intresserade av frågan. De har nu lagt upp riktad information samt en informationsfilm på sin hemsida. Här ser du filmen.

Kontakt

Anna Carlsson

Kontakta mig