Det här är Johan!

Polymera material, kompositer, bindemedel, PVC, mjukgörare, färg och lack och additiver till färg – Johan har stor erfarenhet av materialutveckling inom flera industriella segment. Med hållbarhet som en tydlig ledstjärna strävar han strävar alltid efter att hitta nya alternativ till material och råvaror.

Johans kunskaper kommer till användning längs hela produktutvecklingsprocessen: från kundkrav, via utveckling, produktion, lansering och marknadsföring, till att den färdiga produkten finns i kundens hand.

Har ditt företag utmaningar relaterat till materialutveckling och hållbarhet? Kontakta Johan för ett samtal om hur han kan hjälpa till på er resa!

Kontakt

Johan Bengtsson (gruppchef)

Kontakta mig

Kompetensområden