Det här är Erik!

Han är konsulten med forskarbakgrund som leder och utvecklar projekt, affärer och produkter inom områdena materialvetenskap, nanoteknik och life science. Erik trivs allra bäst mitt emellan akademi och industri där morgondagens tekniska lösningar utvecklas i gränsöverskridande samarbeten.

Två exempel är FoRmulaEx, som bidrar med kunskap till utformning av säkra och effektiva läkemedelsleveranser, och CoSiMa, som utvecklar ett nytt arbetssätt för materialutveckling baserat på avancerade datorsimuleringar. Erik är expert på ytvetenskap, biomolekylära interaktioner, nano-material och biosensorer.

Står ditt företag inför utmaningar för att öka er innovations- och konkurrenskraft inom de här områdena? Kontakta Erik Nilebäck.