Det här är Anna!

När hennes far överlevde en svår bilolycka visste hon vad hon ville arbeta med.

Anna kombinerar biomekanik med skadeprevention. Hon har inriktat sig på säkerhet i trafikmiljön och fokuserar särskilt på hur den kan öka för kvinnor, äldre och personer med funktionsvariationer. Till exempel har hennes arbete visat på hur gravida ska placera bilbältet över magen för att minska risken för skador på det ofödda barnet vid olyckor.

Anna har synts i media och bjudits in till FN för att prata om trafiksäkerhet. Är det ett område som ditt företag har utmaningar inom? Prata med oss så kan Anna hjälpa er att öka er innovations- och konkurrenskraft!

Kontakt

Anna Carlsson

Kontakta mig