Chalmers Industriteknik + Chalmers för en bättre morgondag

Vi på Chalmers Industriteknik är stolta och glada över att vi nu har ett ramavtal med Chalmers tekniska högskola. Det innebär att vi ytterligare stärker vår nära och strategiska samverkan med Chalmers gällande forskningsnära tjänster, och får fortsätta bidra med att tillgängliggöra Chalmers forskning till industri och offentlig verksamhet. Vi kan därmed fortsätta att jobba målmedvetet tillsammans med Chalmers för att stärka svenska företags konkurrenskraft baserad på de senaste forskningsresultaten, och skapa en framtid även under dessa svåra tider, och se framtiden an med tillförsikt.