Victoria Edenhofer

Victoria brinner för hållbar utveckling och vill bidra till lösningar på en av vår tids största utmaning - klimatförändringarna.

Victoria är civilingenjör i ekosystemteknik. Hon har en examen från Lunds Tekniska Högskola med specialisering inom energisystem. Utbildningen är bred där samspelet mellan teknik, miljö och naturvetenskap är ett väsentligt tema.

Victoria är anställd på på dotterbolaget CIT Energy Management AB. Hon är involverad i projekt inom energieffektivisering och inomhusklimat i olika typer av byggnader.

Titel Projektledare, Civilingenjör
Expertis Energieffektivisering och inomhusklimat i olika typer av byggnader.
Mobil 0704-40 64 68
Epost victoria.edenhofer@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/victoria-edenhofer