Victor Nilsson

Victor brinner för att automatisera arbetsprocesser som ingen egentligen har lust att spendera tid och energi på. I sina projekt jobbar han med allt som har med digitalisering att göra.

Victor har en MSc i teknisk fysik (Komplexa Adaptiva System). Hans mastersuppsats handlade om att tillämpa ”machine learning” och ”computer vision” i syfte att få en mer precis användning av pesticider inom jordbruket.  

Titel Machine learning engineer
Expertis Machine learning, image processing, mjukvaruutveckling
Telefon 031-772 43 09
Epost victor.nilsson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/victor-nilsson-1048518b/
Citat
Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare.

Victor reder ut begreppen...

Machine learning

Användning av matematiska verktyg som låter en algoritm hitta statistiskt grundande mönster i oorganiserade data.

Image processing

Användandet av matematiska verktyg för att kunna extrahera relevant information ur bilder.