Veronica Saez Jimenez

Veronica arbetar med att designa biokatalysatorer som kan producera olika kemikalier och därmed ersätta nuvarande petrokemiskt baserade processer. Hon brinner för att bidra till utvecklingen av en mer hållbar industri och samhälle genom att implementera biobaserade processer.

Veronica har en doktorsexamen i bioteknik. Hon har jobbat med design och utveckling av biokatalysatorer eller enzymer för att producera bulk- eller finkemikalier till industrin på ett hållbart sätt. Tidigare har Veronica arbetat med projekt relaterade till pappers- och massaindustrin och med produktion av bulkkemikalier.

Titel Forskare, PhD
Expertis Bioteknologi
Epost veronica.saez@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/veronica-saez-jimenez-598a99112/
Citat
Att tillsammans arbeta för en biobaserad och hållbar ekonomi.