Vanessa Ruppert

Vanessa specialiserar sig på masspektrometri (framförallt kopplat med vätskekromatografi), provhantering, metodutveckling för analys av biologiska prover och för att detektera ämnen, kontakt med andra experter inom masspektrometri och masspektrometriinfrastruktur för många metoder och instrument (t.ex. metabolomik).

Vanessa arbetar för närvarande som konsult på CMSI (Chalmers infrastruktur för masspektrometri). De tillhandahåller olika instrument för provanalys (vätske- och gaskromatografi samt masspektrometri) för externa användare, men tillhandahåller också provberedning och analystjänster själva. CMSI utvecklar också nya analysmetoder för intressanta föreningar.

 

Titel MSc
Expertis Vätskekromatografi, masspektrometri Liquid-chromatography mass spectrometry, näring och hälsa
Telefon 031-772 16 78
Epost vanessa.ruppert@chalmersindustriteknik.se