Ulrika Kron

Ulrika uppskattar när personer med olika kompetenser och erfarenheter inom olika organisationer samarbetar för att skapa nya och spännande lösningar som är bra för både människor och miljön. Hon arbetar som projektledare inom cirkulär ekonomi inom olika verksamhetsområden.

Ulrika har lång erfarenhet inom området läkemedelslogistik och har arbetat för läkemedelsbolag, apotekskedjor och landsting. Hon har även jobbat med produktutveckling inom fordonsindustrin.

Ulrika har studerat maskinteknik med fördjupning inom logistik på Chalmers tekniska högskola, och har läst kurser inom hållbar utveckling, miljöjuridik och CSR (corporate social responsibility).

Titel Projektledare, Cirkulär ekonomi
Expertis Logistik, Cirkulär ekonomi och Hållbar utveckling
Mobil 0729-61 13 89
Epost ulrika.kron@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn www.linkedin.com/in/ulrikakron
Citat
Teamwork makes the dream work