Ulrika Claeson Colpier

Ulrika brinner för att vara med att skapa lösningar och kunskap för att få ett mer hållbart samhälle – både på kort och på lång sikt. Hon arbetar med energianalyser, styrmedelsutvärderingar, projektkoordinering, analyser för forskargrupper och inom olika samverkansprojekt mellan industri och akademi.

Ulrika har en bred erfarenhet av energisystemanalyser, studier av olika framtidsscenarier samt koordinering av projekt från både akademin och från privat näringsliv. Hon disputerade 2009 med avhandlingen ”Analyzing technological change in low carbon power generation”.

Urika har en PhD inom energisystemteknik samt en MSc med inriktning mot energiteknik.

Titel Projektledare, PhD
Expertis Energisystemteknik, styrmedelsanalys, bioekonomi
Epost ulrika.colpier@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://.www.linkedin.com/in/ulrikaclaesoncolpier