Thomson Doherty

Thomson brinner för att stärka människor och organisationer, upptäcka och utveckla teknik som förlänger och räddar liv, förbättrar livskvaliteten, skyddar planeten, utforma och bygga system och verktyg för att hantera kunskapsinformation och att lösa komplexa problem. Han arbetar som affärsutvecklare med transaktioner, licensiering och innovation.

Thomson har lång erfarenhet av att utveckla, leda och hantera stora, komplexa globala affärsutvecklingsprogram och initiativ.

Thomson är utbildad inom juridik (jur.dr), med tonvikt på strategiska affärsarrangemang, immateriella rättigheter (IP) och transaktioner, och har en kandidatexamen (BSc) i biokemi.

Titel Director, Business Development, Transactions, Licensing & Innovation, JD
Expertis Science Business, Strategiska partnerskap, transaktioner och licensiering
Mobil 0734-03 33 59
Epost thomson.doherty@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/thomsondoherty-sciencebusiness/
Citat
Intuitionen kommer att tala om för det tänkande sinnet var man bör söka härnäst. (Dr. Jonas Salk)

Thomson reder ut begreppen...

Strategiska partnerskap, transaktioner och licensiering

Biopharma

Immateriella rättigheter

IA and Intellectual Property Portfoilo Management, IP-analys, IP-landskap