Thomas Swahn

Thomas leder den svenska forskningsinfrastrukturen för mikro- och nanofabrikation Myfab, som har renrumslaboratorier vid Chalmers, KTH, Uppsala Universitet och Lunds Universitet. Han är även docent inom Mikrovågselektronik vid MC2, Chalmers, där han deltar i forskningsprojekt och handleder doktorander.

Thomas har jobbat i gränslandet mellan forskning och industrialisering sedan han disputerade.

Han har erfarenhet från ett och ett halvt decennium på olika industriföretag inom kommunikationsteknik: som forskningsingenjör på ett storföretag, som avdelnings- och utvecklingschef samt i ledningsgrupp på ett medelstort företag, samt som platschef och i ledningsgruppen i ett startup där han även var ansvarig för ”future technology platforms”.

Thomas är civilingenjör i teknisk fysik samt teknologie doktor i teoretisk fysik, kondenserade materiens teori, båda examina är från Chalmers.

Titel Verksamhetschef Myfab, docent höghastighetselektronik, PhD
Expertis Leder stora nätverk nationell och internationellt, höghastighetselektronik
Telefon 031-772 4676
Mobil 0730-744676
Epost thomas.swahn@chalmers.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/thomas-swahn-1583192/