Thomas Streubel

Thomas arbetar med utveckling av säker fordonsautomatisering, implementering av intelligenta körlösningar, förebyggande av fordonsolyckor och dödsfall, projektledning och dataanalys.

Thomas Streubel, är teknologie doktor/PhD i beräkningsvetenskap från Chemnitz tekniska universitet, Tyskland, 2009 samt 2011. Hans doktorsexamen avhandlade lägesbedömning för förarassistans och automatiserade fordon och slutfördes i ett samarbete med Adam Opel AG i Ruesselsheim, Tyskland, 2016.
Från 2016 till 2017 arbetade han i ett forskningsprojekt med teamet RITS (Robotics and Intelligent Transportation Systems) på INRIA Paris, Frankrike. Där var ämnet beslutsfattande för automatiserade fordon i komplexa stadsmiljöer. Sedan 2017 är han på avdelningen för fordonssäkerhet vid Chalmers tekniska högskola. Thomas forskningsfokus är förarmodeller och situationbedömning i komplexa trafikmiljöer.

Dr Streubel fick Auto-Electronics Excellence Award för presentationen vid VDI Electronics in Vehicles (ELIV) konferensen 2013 i Baden-Baden, Tyskland.