Susana Municio

Susana brinner för att främja energieffektivisering, bidra till att systemet med växthusgasrapportering fungerar och är tillförlitligt. Hon arbetar mycket åt Energimyndigheten i olika typer av uppdrag med övergripande syfte att främja och stödja företag i sitt arbete med energieffektivisering. Hon har även återkommande uppdrag åt Swedac som teknisk bedömare vid ackreditering av certifieringsorgan/verifieringsorgan. Hon är expert på energiledningssystem och åtgärder för att främja energieffektivisering i företag.

Susana har lång erfarenhet från arbete med framtagning av offentliga styrmedel och stödsystem för främjande av energieffektivisering. Har dessutom stor erfarenhet av att arbeta i uppdrag åt Energimyndigheten vad gäller framtagande av stödmaterial, granskning och utvärdering av pågående och avslutade projekt och insatser.

Susana är civilingenjör i maskinteknik från KTH.

Titel Civ.ing.
Expertis Energiledningssystem, rapportering och verifiering av växthusgaser enligt EU-ETS
Mobil 070-382 41 60
Epost susana.min@gmail.com