Stefan Heyne

Stefan brinner för ett hållbart energisystem som värnar om jordens resurser så även våra barn kan njuta av den underbara naturen vi har. Han leder energikartläggningar av stora företag inom olika sektorer (bl.a. tillverkande industri, kemiindustri, livsmedelsindustri, logistik), bidrar med processmodellerings och -integrationskunskap i forskningsprojekt kring förnyelsebara drivmedel och bioraffinaderikoncept samt deltar i koordinering av forskningsprogram.

Stefan har bred erfarenhet inom förgasningsbaserade biorafinaderikoncept för att framställa biodrivmedel och biobaserade produkter. Han disputerade 2013 med avhandlingen ”Bio-SNG from thermal gasification”. Är certifierad energikartläggare av stora företag och har lett kartläggningsuppdrag inom ett antal branscher (kemiindustri, tillverkande industri, livsmedelsindustri, transport & logistik).

Stefan har studerat kemiteknik/Environmentally Sustainable Process Technology.

Titel Tekn. Dr.
Expertis Termokemiska processer och bioraffinaderikoncept, energikartläggning, processintegration, energieffektivisering
Telefon 031-16 10 73
Mobil 0706-33 19 25
Epost stefan.heyne@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/stefanheyne

Stefan reder ut begreppen...

Processintegration

Ett systematiskt sätt att analysera energi- och materialflöden i en process för att kunna identifiera och realisera besparingspotential.

Bioraffinaderi

En hållbar omvandling av biomassa som ger ett spektrum av produkt- och energiflöden; processintegration är ett viktigt verktyg för att designa "hållbara" bioraffinaderiprocesser som tar tillvara på biomassan på bästa möjliga sätt.