Staffan Sjödin

Staffan brinner för kunskapsöverföring från akademin till företag och samhälle. Han har mångårig erfarenhet från FoU-verksamhet och har bland annat varit föreståndare för kompetenscentrumet CHASE.

Staffan jobbar bland annat med att koppla forskningsstrategier och forskningsprioriteringar till utlysningar om forskningsanslag från framförallt EU. Han är också engagerad i vår digitaliseringsverksamhet. Tidigare har han  arbetat med FoU-frågor på ett antal företag och drivit egen konsultverksamhet med uppdrag från bland annat universitet, högskolor och forskningsfinansiärer.

Han är civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor teoretisk fysik från Chalmers.

Titel Projektledare, PhD
Expertis Mikrovågor, medicinsk teknik, nanovetenskap/teknik, riskkapital, forskningsfinansiering
Mobil 0708-679109
Epost staffan.sjodin@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/staffan-sj%C3%B6din-a0a51018/
Citat
Det är spännande och utmanande att arbeta i korsvägen mellan akademisk forskning och industriell verksamhet - trafikljusen lyser med sin frånvaro.

Staffan reder ut begreppen...

Kompetenscentra

Konsortier med universitet, företag och offentliga aktörer som medlemmar, är ett kostnadseffektivt och för alla parter givande sätt att föra över kunskap från akademin till företag och samhälle.

Horizon 2020

EU-kommissionens finansieringsinstrument för forskning och utveckling för perioden 2014-2020. Forskningsfinansiär av stor betydelse för alla universitet och många företag, och deltagande i (framför allt koordinering av) EU-projekt innebär inte bara ett väsentligt ekonomiskt bidrag, utan även möjligheter att engagera sig i kommissionens arbete på strategisk nivå.