Sara Bogren

Sara brinner för att med ett ben i teknik och ett ben i medicin initiera och driva tvärvetenskapliga forsknings och utvecklingsprojekt i MedTech Wests regi för att mediera utveckling av vårdnära medicinteknik. Hon arbetar med att driva och utveckla verksamheten på kompetenscentret MedTech West.

Sara har erfarenhet från att ha drivit affärsområde Life Science inom RISE ICT avd Acreo och har stor vana vid projektledning av Life Science-relaterade forsknings- och utvecklingsprojekt (bl.a. EU) med fokus på sensorer och sensorsystem inom medicinteknik. Hon disputerade 2010 på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitetmed avhandlingen ”Reward-related genes and alcohol dependence”.

Sara har en magisterexamen i farmaceutisk biovetenskap och är medicine doktor i farmakologi.

Titel Biträdande föreståndare för Medtech West
Expertis Driva forsknings- och utvecklingsprojekt, skriva ansökningar, bygga nätverk och relationer
Mobil 0709-15 18 08
Epost sara.bogren@medtechwest.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/sara-bogren-b92358/