Saamet Ekici (föräldraledig)

Saamet hjälper våra kunder med analys och strategi för försörjningskedjan, produktens cirkuläritet, linjär vs cirkulär affärsmodell och lönsamhetsanalys, framtida cirkulära system i många olika branscher.

Saamet har stor erfarenhet av att arbeta med logistik i internationella miljöer. Innan arbetade Saamet med e-handel inom modebranschen och H & M-gruppen där han arbetade som Business Controller inom Global Online Logistics.

Titel Projektledare
Expertis Innovation, affärsmodeller, e-handel, global logistik, detaljhandel, lönsamhetsanalys, nyckeltalsuppföljning, affärsutveckling, hållbarhetsprestanda
Mobil 072-166 99 65
Epost saamet.ekici@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/saamet-ekici-3918a61a/
Citat
I dagens globala och snabbt föränderliga värld arbetar vi nära våra partners för att hitta innovativa cirkulära lösningar som ger verklig affärsnytta samtidigt som vi tar mindre planetära resurser i anspråk och hjälper människor till en bättre vardag.