Bita Forghani

Bita hjälper företag inom den marina livsmedelssektorn att utvecklas till en mer hållbar verksamhet framför allt gällande ökad utnyttjandegrad av råvaror.

Bita Forghani är disputerad inom området livsmedelsbioteknik. I sin forskning har hon fokuserat på återvinning av proteiner och andra näringsämnen från processvatten från skaldjursförädling genom flockning i kombination med flotation eller centrifugering. Bita har även medverkat i arbetet med att skala upp återvinningstekniken on-site hos företag i skaldjursbranschen. För att utvärdera det återvunna proteinets användbarhet som ingrediens i livsmedel har hon också studerat dess funktionella egenskaper och lagringsstabilitet. Det långsiktiga målet är att hjälpa företagen att bli mer hållbara genom ökat utnyttjande av råvaran. Tidigare har Bita bland annat arbetat i projekt som studerat antihypertensiva, blodtryckssänkande, peptider från sjögurkor.