Rikard Edland

Rikard jobbar med industriell förbränningsteknik, järn&stål-industrin samt med hållbara energisystem. Han brinner för att göra världen lite bättre genom att jobba med hållbarhet och klimatet.

Rikard har doktorerat inom energiteknik och har en bred erfarenhet av energisystem samt en djup förståelse för förbränningskemi. Han disputerade 2019 med avhandlingen ”NOx formation in iron ore rotary kilns”.

Titel Tekn. Doktor
Expertis Industriella energisystem, Förbränningskemi, Järnmalmsindustrin
Telefon 031-17 30 34
Mobil 072-247 27 77
Epost rikard.edland@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/rikard-edland-611b07b0/