Pontus Bokinge

Pontus arbetar med industriell energianvändning på process- och systemnivå. Det kan bland annat handla om energieffektivisering, processintegration samt kartläggning och utnyttjande av industriell restvärme.

Pontus är nyexaminerad civilingenjör i kemiteknik med fysik från Chalmers och har en masterexamen i hållbara energisystem. Examensarbetet utfördes vid avdelningen för energiteknik på Chalmers och behandlade flexibla processintegrationslösningar inom pappers- och massaindustrin.

Titel Civilingenjör
Expertis Industriella energisystem, processintegration
Mobil 076-391 09 16
Epost pontus.bokinge@chalmersindustriteknik.se