Pia Westlund

Pia brinner för att få fler att vilja utnyttja supermaterialet grafen och utvärdera hur dess enastående egenskaper kan förbättra deras produkter och på så sätt stärka svensk innovationskraft. Hon är kommunikationsansvarig för SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet för grafen.

Pia har lång erfarenhet inom kommunikationsområdet från det privata näringslivet och börsnoterade koncerner.

Pia är utbildad vid IHM Business School i såväl Marketing Management som Digital Marketing. Hon har även examen i media och kommunikation från Göteborgs universitet.

Titel Kommunikatör
Expertis Kommunikation
Telefon 031-772 43 26
Mobil 070-141 01 23
Epost pia.westlund@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/piawestlund
Citat
Det som driver mig är de kreativa processerna inom kommunikation. Att skriva texter och använda bilder som inspirerar, väcker intresse och känslor hos mottagaren och skapar en relation.

Pia reder ut begreppen...

Kommunikation

Lyssna, vara relevant, intressant, inspirera och skapa engagemang. Skriva om komplicerade ämnen så att det blir lättförståeligt och intressant.

Grafen

Grafen är ett nytt material som har potential att förbättra produkter inom ett väldigt brett område och kan även skapa helt nya lösningar.

SIO Grafen

SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.