Philip Gillgard

Philip gillar att matcha forskning med verkliga behov i samhället. Han hjälper företag med teknisk utveckling inom kemi och materialvetenskap och brinner för att utveckla hållbara marknadsstrategier för nya produkter och tjänster.

Philip har mångårig erfarenhet från akademi, forskningsinstitut samt små och stora företag. Han har arbetat inom flera branscher och har genom åren haft roller som utvecklingsingenjör, forskare, gruppchef och projektledare. Philip arbetar bland annat med affärsutveckling inom organisationen Big Science Sweden och som kursledare i BioLyftet, en företagsutbildning om hållbara material.

Philip är civilingenjör i kemiteknik, teknologie doktor i materialvetenskap och har en kandidatexamen i företagsekonomi.

 

 

Titel Projektledare, tekn.dr
Expertis Materialvetenskap, polymerer, ytteknologi, kemi, affärsutveckling, strategisk marknadsföring
Telefon 031-772 43 06
Mobil 070-798 62 55
Epost philip.gillgard@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/philip-gillgard-1705621b/
Citat
Innovationer är tekniska framsteg omsatta till verklig samhällsnytta.