Per-Åke Franck

Per-Åke brinner för att medverka till en effektiv användning av energi för att reducera klimatpåverkan. Han arbetar med kartläggning och utvärdering ur ett systemperspektiv av industrins energianvändning samt med utredningar och framtagande av expertunderlag för energipolitiska överväganden.

Per-Åke har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik och därefter en doktorstitel inom värmeteknik och maskinlära, vilket har gett honom gedigna teoretiska kunskaper inom energiområdet. Med denna grund har han i mer än 30 år arbetat med energifrågor vid Chalmers Industriteknik. Han  har genomfört utredningar i de flesta branscher och har ett stort kontaktnät i Sverige och internationellt.
Under perioden 1998 till 2018 var Per-Åke VD för CIT Industriell Energi.

Titel Tekn. Dr.
Expertis Industriell energianvändning, processintegration, styrmedel
Telefon 031-16 10 62
Mobil 070-606 36 72
Epost per-ake.franck@chalmersindustriteknik.se

Per-Åke reder ut begreppen...

Processintegration

Systematiska och generella metoder för utformning av integrerade produktionssystem med speciellt inriktning på effektiv energianvändning och att reducera miljöpåverkan.