Nafisa Yusuf

Nafisa arbetar med stora dataset i infrastrukturen SIMPLER. Det är flödeschema från prov till resultat. Stora dataset, preparera prover och utföra analyser med masspektrometeri för att kvalitativt bestämma metabolitprofiler i blod- och urinprover från olika interventionstudier. Men även att utvärdera och rapportera data samt att delta aktivt i kvalitetsarbete kring analyser och datahantering.

Nafisa har tidigare varit anställd på Chalmers tekniska högskola inom livsmedelsvetenskap och nutrition. Hon har en masterexamen i medicin. Masteruppsatsen gjordes i ämnet immunologi.

Titel Projektassistent, MSc
Expertis Masspektrometri, både kvalitativa och kvantitativa analyser.
Epost nafisa.yusuf@chalmersindustriteknik.se