Michael Persson

Michael brinner för att skapa effektiva, hållbara och säkra produkter och processer som leder både till företagsnytta och samhällsnytta. Om hållbarhet och säkerhet genomsyrar hela utvecklingskedjan från idé till färdig process och produkt är det ett sätt att hitta de stora innovationerna med hög livslängd. Behöver du hjälp med idégenerering och problemlösning när det gäller produkt- och materialutveckling samt identifiera samarbetspartners kontakta Michael.

Michael har forskat på keramiska material främst processer för framtagning av material och komponenter. Han har arbetat i drygt 30 år på Nouryon (AkzoNobel) i olika chefsbefattningar inom FoU och de senaste 8 åren som innovationschef. Michael har arbetat med silica nanopartiklar och andra kemikalier i olika tillämpningar, t ex för gjuteri- och pappersindustrin. I sin roll som innovationschef fokuserade han på externa samarbeten (institut, universitet, startups) samt idéhanteringssystem. Han har deltagit i större samarbetsprojekt både i Sverige och Europa. De senaste åren har det varit mycket fokus på nanosäkerhet och hållbara säkra material (”Safe-by-Design). Michales utbildning är: Civilingenjör (kemi) och Tekn Dr från Chalmers, MBA från Handelshögskolan GU, 9 år som adjungerad professor på Chalmers.

Titel Senior Advisor Material, MSc, PhD, MBA, Professor
Expertis Nanomaterial, kolloidal silica, papperskemi, innovation
Mobil 079-337 72 03
Epost michael.persson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn linkedin.com/in/michael-persson-708a7526