Mette Lager

Mette arbetar med energieffektivisering och inomhusklimat i olika typer av byggnader. Hon arbetar även med energisystem. Mette brinner för hållbarhetsfrågor och hur vi kan utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt. För henne är det viktigt att vara med och bidra positivt för en hållbar framtid.

Mette är civilingenjör i väg och vattenbyggnad. Hon har en examen från Chalmers Tekniska Högskola med inriktning byggnadens tekniska funktion.

Mette har tidigare arbetet på Göteborg Energi och Mölndal Energi, huvudsakligen som affärsutvecklare för fjärrvärme och fjärrkyla. Dessförinnan har hon arbetat som VVS-konsult på två olika bolag och bland annat konstruerat system för värme, kyla, ventilation och sanitet.

Titel Projektledare, Civilingenjör
Expertis Energisystemanalys, energieffektivisering, fjärrvärme, fjärrkyla, tekniska system i byggnader
Mobil 079-359 58 32
Epost mette.lager@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/mette-lager-3b232224/
Citat
Valen vi gör idag kommer att påverka våra barns morgondag.