Max Björkman (föräldraledig)

Max genomför projekt inom återvinning och cirkulära materialflöden.

Max är civilingenjör inom bioteknik med en master i industriell ekologi.

Titel Projektledare
Mobil 0703-78 16 71
Epost max.bjorkman@chalmersindustriteknik.se