Martin Dahl

Martin arbetar med forskning och utveckling av intelligenta automationssystem, till exempel automation som inkluderar människor och robotar som samarbetar. I sådana system blir intelligent styrning viktig för att kunna hantera alla olika situationer som kan uppstå. Hans mål är att på ett hållbart sätt kunna hantera den ökande komplexiteten i dagens industri. Martin brinner för att implementera forskningsidéer i verkliga applikationer och är speciellt intresserad av att utveckla mjukvara som använder sig av modellbaserade tekniker och algoritmer för att lösa komplexa problem.

Martin har en PhD i elektroteknik och är utbildad civilingenjör i datateknik med en master inom Systems, Control, and Mechatronics från Chalmers. Doktorandstudierna handlade till stor del om hur man kan utveckla mjukvara för intelligent styrning av komplexa automationssystem. Efter doktorsexamen fortsatte Martin sin forskning som postdoc i forskargruppen automation på Chalmers.

Under åren har Martin varit involverad i att utveckla ett antal automationssystem för demonstratorer både på Chalmers och i den svenska fordonsindustrin, ofta med fokus på intelligent beteende och människa-robot-interaktion.

Titel Forskningsingenjör, PhD
Expertis Mjukvaruutveckling, automation och robotik, formella metoder och automatiserat beslutsfattande
Telefon 031-772 43 48
Mobil 072-394 33 28
Epost martin.dahl@chalmersindustriteknik.se
Citat
I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. (Linus Torvalds 1991)