Marie Palmnäs-Bédard

Marie brinner för att främja hälsa och förebygga folksjukdom genom hälsosam mat och att verka för en hållbar svensk livsmedelskedja. Hon arbetar bland annat med att ta fram nya hållbara strategier och livsmedel och att testa dess effekter i människor.

Marie Palmnäs-Bédard är disputerad inom medicinsk vetenskap med fokus på kostens och små molekylers (metaboliters) roll för hälsan och för metabola sjukdomar och cancer. Hennes forskning är fokuserad på att utveckla och undersöka effekten av nya hållbara strategier för att på ett effektivt sätt förbättra riskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar. Bland annat genom att påverka tarmfloran eller att anpassa kosten till individers sjukdomsrisk, tarmflora och molekylära profil och arbetet sker i samarbete med matindustrin, inklusive start-up-företag. I sin forskning undersöker hon också sammansättningen bakterier i olika fermenterade livsmedel och dess eventuella roll för livsmedeltillverkning och människors hälsa.

Marie har en kandidat i Nutrition från Karolinska Institutet och Stockholm Universitet och en MSc och PhD från University of Calgary i Kanada och har fortsatt att utbilda sig inom hållbara livsmedelssystem och ledarskap. Hon har erfarenhet av att planera och utföra koststudier och har jobbat på kliniskt laboratorium med att ta fram ett protokoll för att analysera koncentrationen av olika mediciner från torkade bloddroppar och även jobbat med ”big data” analys. Marie har senast arbetat på Chalmers på avdelningen för Livsmedelsvetenskap, där hon fortfarande är affilierad, och också projektlett ett Formas-finansierat EU-projekt med flera akademiska parter och företag.

Titel PhD
Expertis Livsmedelsvetenskap, Hållbara och effektiva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier, Fermenterad mat, Tarmflora, Bioinformatik, Metabolomics, Uppdragsledning
Mobil 072-227 60 22
Epost marie.palmnas@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/marie-palmn%C3%A4s-phd-37113025/
Citat
Jag älskar att jobba tillsammans för att lösa problem och upptäcka nya möjligheter och att bidra till ökad hälsa och hållbarhet!