Maria Hammar (gruppchef)

Maria har lång erfarenhet av att arbeta med process- och idéutveckling med affärsutvecklingsstöd inom bland annat cirkulär ekonomi och energisystem i olika uppdrag.

Maria Hammar är utbildad agronom med teknikinriktning från SLU i Uppsala med 20 års yrkeserfarenhet. Tidigare har hon arbetat med projektledning och processtöd till Naturvårdsverket med styrmedelsanalys för minskade klimatutsläpp från industrin. Maria har även arbetat i olika utvecklingsprojekt finansierade av EU samt utvärderat olika projekt finansierade av Tillväxtverket med flera. Hon har också en bakgrund inom konsultbranschen med fokus på hållbarhet.

Titel Gruppchef Cirkulär ekonomi
Expertis Projektledning, Förnybar energi, Energisystem, Affärsutveckling, Projektutveckling, Cirkulär ekonomi, Resursekonomi, Strategiska utredningar, Utvärderingar och Styrmedelsanalys.
Mobil 070-938 38 03
Epost maria.hammar@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/maria-hammar-457a495/