Maria Haegermark

Maria arbetar med både inneklimat och energianvändning i byggnader.

Maria har en bakgrund inom vvs-och energiteknik och har erfarenheter från näringsliv och akademin. Som teknikkonsult jobbade hon med vvs-projektering och energiberäkningar. På Chalmers skrev hon bland annat en licentiatuppsats om solcellssystem i svenska byggnader. Maria är anställd på vårt dotterbolag CIT Energy Management.

Titel Projektledare, Tekn. licentiat
Expertis Solenergi
Mobil 073-36 62 299
Epost maria.haegermark@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/maria-haegermark-22a09453/