Maria Englander

Maria brinner för att skapa nya lösningar så att våra kunder kan förbättra sina produkter, processer och lönsamhet. Hon arbetar med att utveckla biobaserade material och industriella tillämpningar.

Maria har mer än 20 års industriell erfarenhet av pappers- och massautveckling, samt även nya produkter från skogen.

Maria har en MSc i Kemiteknik, skogsindustriell inriktning.

Titel Projektledare
Expertis Produkt- och processutveckling
Telefon 031-772 43 62
Mobil 0734-12 22 15
Epost maria.englander@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/maria-englander
Citat
Hög fart kan inte kompensera fel riktning.