Magnus Granström

Magnus leder SAFER, kompetenscentrum för trafik- och fordonssäkerhet.

Magnus har tidigare varit forskningschef och arbetat med samverkansfrågor vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Han har även haft ett flertal positioner inom näringslivet med fokus på forskningssamarbeten mellan företag och olika forskningspartners med engagemang i nationella och internationella forskningsprogram.

Magnus har en doktorsexamen.

Titel Föreståndare SAFER
Expertis Ledning av komplexa miljöer
Telefon 031-772 67 27
Mobil 073-406 04 24
Epost magnus.granstrom@chalmers.se