Linus Wiklander

Linus har en unik förmåga att utifrån komplexa förutsättningar utforma användarvänliga och ändamålsenliga produkter och tjänster som sprider glädje. Han har en bred erfarenhet av produktutveckling och design för både industriella kunder och akademi.

I Linus värld ska alla verktyg du använder en vanlig dag, från fysiska produkter till ekonomisystemet i datorn, göra dig glad istället för att skapa frustration. Med expertis inom tjänstedesign, konceptutveckling, produktdefinition och interaktionsdesign har han utvecklat allt från energivisualiseringar, beräkningsprogram för materialforskare till drönare och interaktiva installationer. Linus är en analytisk projektil och samarbetar ofta med olika forskare på Chalmers och vet hur man snabbt sätter sig in i nya ämnesområden; ju mer komplext, desto roligare. Linus har en MSc i Industrial Design Engineering med inriktning Interaction Design.

Titel Senior Strategic Designer
Mobil 0706-99 12 12
Epost linus.wiklander@boid.se