Linnea Lindkvist

Linnea jobbar med att genomföra projekt inom cirkulär ekonomi för olika verksamhetsområden.

Linnea har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, både vid utförande och tidiga stadier av planering. Linnea har också erfarenhet av processledning i samverkansprojekt för innovation i stadsutveckling.

Titel Projektledare
Expertis Projektledning, resurseffektivitet, hållbart byggande
Telefon 031- 772 40 19
Mobil 072-856 31 96
Epost linnea.lindkvist@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/linnea-lindkvist-bba1951/
Citat
Att möjliggöra för ett hållbart samhälle genom samverkan och tillämpad innovation.